Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Stren Tech, s.r.o., IČO: 06322531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, spisová značka: C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jako správce osobních údajů (dále též jako „ My“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zejména o našich zákaznících (uživatelích platformy ZADOBE), k jakým účelům je používáme a komu je můžeme předávat.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

  1. Základní pojmy

Termíny “správce“, “zpracovatel“, “osobní údaje“, “zpracování” použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:

ZADOBE je technologická platforma provozovaná společností Stren Tech s.r.o. umožňující uživatelům / pasažérům vyhledat vhodný dopravní prostředek, najít parkovací místo nebo spojit poskytovatele přepravních nebo taxi služeb a uživatele / pasažéry, přístupná za pomoci webových stránek.

  1. Účely zpracování Vašich osobních údajů

To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem naši platformu používáte a jak jste nám osobní údaje sdělili. Pokud vydržíte číst až k bodu 4., dozvíte se v něm co můžete dělat, když už o Vás nějaká data máme.

  1. Navštívili jste webovou stránku www.zadobe.cz

Když navštívíte naše webové stránky www.zadobe.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zlepšení fungování webových stránek

Údaje o chování na webu (prostřednictvím cookies).

Oprávněný zájem na zlepšování našich webových stránek.

12 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

Statistické údaje o užívání našeho webu

Údaje o Vašem chování na webu (prostřednictvím cookies).

Oprávněný zájem na hodnocení způsobu používání našeho webu a účinnosti reklamy.

12 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

  1. Jste pasažér

Vaše registrace jako nový pasažér

Abyste mohli používat některé rozšířené služby ZADOBE, máte možnost zaregistrovat si svoji emailovou adresu a telefonní číslo na webu ZADOBE.cz. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaregistrování uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.

Telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci.

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 2 let od posledního přihlášení.


Používáte ZADOBE jako pasažér

V průběhu dalšího používání platformy ZADOBE o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje, potřebné pro správné vyřízení Vašich poptávek, následovně:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Poskytování služeb ZADOBE.

Telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání jízdy – pro vyhledání nejbližších taxislužeb nebo parkovišť), informace o typu mobilního telefonu resp. o jeho operačním systému

Nezbytnost pro splnění smlouvy

lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání jízdy)

Do 12 měsíců od posledního poskytnutí služby ZADOBE.

Telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, informace o typu mobilního

Do 12 měsíců od ukončení smlouvy.

Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (kontaktní údaje).

Po dobu 2 let od ukončení smlouvy.


Když Vás oslovíme s nabídkami našich produktů a služeb

Jelikož jsme na trhu krátce, tvrdě pracujeme na doplňování dalších funkcí a služeb. O těchto Vás chceme informovat a věříme, že je rádi využijete. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb.

E-mailová adresa, telefonní číslo, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání jízdy)

Zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás.

Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb ZADOBE.

  1. Jste řidič

Vaše registrace jako řidič

Abychom Vám mohli zprostředkovat poptávky od uživatelů, máte možnost vytvořit si uživatelský profil řidiče v rámci platformy ZADOBE, prostřednictvím kterého můžete své služby poskytovat. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, RZ auta řidiče taxislužby,

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení


Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně nezbytné pro zaregistrování Vašeho účtu.

Používáte ZADOBE jako řidič

V průběhu dalšího používání platformy ZADOBE o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje, potřebné pro správné vyřízení Vašich poptávek, následovně:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Poskytování služeb ZADOBE.

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, SPZ auta řidiče taxislužby, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu

Nezbytnost pro splnění smlouvy.

lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu resp. jeho operačního systému

Do 2 let od posledního poskytnutí služby ZADOBE.

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, SPZ auta řidiče taxislužby

Do 2 let od ukončení smlouvy.

Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje).

Po dobu 3 let od ukončení smlouvy.


Když Vás oslovíme s nabídkami našich produktů a služeb

Jelikož jsme na trhu krátce, tvrdě pracujeme na doplňování dalších funkcí a služeb. O těchto Vás chceme informovat a věříme, že je rádi využijete. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)

Zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás

Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb ZADOBE.


  1. Jakým třetím stranám poskytujeme Vaše osobní údaje

Těmto skupinám příjemců můžeme vf některých případech Vaše osobní údaje předat:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Řidiči užívající službu ZADOBE pro to, aby Vás mohli vyzvednout a dopravit na Vámi požadované místo.

Nezbytné pro splnění smlouvy.

Náš účetní.

Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti.

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby.

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a zajištoval chod informačních systémů.


  1. Co můžete udělat s daty, které již o Vás máme

Na ochraně Vašich dat nám záleží a máme zájem o jejich využívání v nezbytně nutné míře pro správné fungování naší platformy a rozšiřování jejich funkcí. Máte různé možnosti co dělat s daty, které již o Vás máme uloženy. Po ověření, že nás skutečně žádáte Vy (umožníte nám ověřit Vaši identitu) se Vám budeme snažit vyjít vstříc.

Můžete:

Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese info@ZADOBE.cz.

Poslední aktualizace: 25.9.2018

Uložte si odkaz na zAdoBe na plochu telefonu - návod zde.